Κάθε μέρα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Facebook για να μοιραστείτε τις στιγμές με τους φίλους τους. Παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ για να προσκαλέσει τους ανθρώπους να μοιραστούν και να μιλήσουν για τα γεγονότα και στιγμές που συμβαίνουν στις κοινότητές τους και σε όλο τον κόσμο.

Messages from Facebook will appear at the top of News Feed about a specific event or moment. Our goal is to:

  • Give people ways to connect and share with friends during holidays and events
  • Help people discover fun and interesting cultural moments
  • Celebrate moments in history that continue to make the world more open and connected

Here are some recent examples of moments that we’ve shared with people in the US:

screenshots

Share a Holiday Card

Starting today, people will see a message from Facebook in their News Feed wishing them Happy Holidays. People will be invited to share a holiday card with their friends on Facebook and choose from a set of 18 custom-designed cards.

We care about our community and want to make their experience more delightful with the launch of this program. We hope to give people new ways to connect and share and be informed about events and moments happening in the world around them.

This is just the beginning and we’ll continue to work to make these messages better for our community around the world.

Πηγή

Συντάκτης

27/01/2017 05:01