Ενώ η εταιρία είχε δημιουργήσει και προγραμματίσει 2 ρομπότ ώστε να διαπραγματευτούν μεταξύ τους μια συναλλαγή εμπορικού τύπου αυτά κατά την διάρκεια άρχισαν να αναπτύσσουν μια δική τους γλώσσα επικοινωνίας αλλάζοντας την Αγγλική γλώσσα.

Οι υπεύθυνοι μόλις διαπίστωσαν ότι αυτά που έλεγαν τα ρομπότ μεταξύ τους ήταν άγνωστες αγγλικές φράσεις διέκοψαν το πείραμα.

Γεγονός είναι ότι κατά την διάρκεια της συναλλαγής, ο τρόπος που την χειρίζονταν τα δύο ρομπότ θύμιζαν πολύ τον ανθρώπινο τρόπο προσέγγισης.

Ακολουθεί μέρος της συναλλαγής

Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . . . 

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to 

Bob: you i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me 

Bob: i i can i i i everything else . . . . . . . . . . . . . . 

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me 

Bob: i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to 

Bob: you i i i i i everything else . . . . . . . . . . . . . . 

Alice: balls have 0 to me to me to me to me to me to me to me to me to 

Bob: you i i i everything else . . . . . . . . . . . . . . 

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to 


03/08/2017 09:08