Στις Ιταλία, Κίνα, Γαλλία, Αυστραλία και Ν. Κορέα εικάζεται ότι το Greyball, μια κρυφή ιδιότητα στην εφαρμογή της Uber χρησιμοποιείται για να υποκλέψει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες.

Στις ΗΠΑ συνεχίζει και χρησιμοποιείται μετά από παραδοχή της εταιρίας. Επιπρόσθετα χρησιμοποιείται για την αποφυγή από ελέγχους δημοσίων λειτουργών μέσα από αυτήν την κρυφή παρακολούθηση αγνοώντας τις κλήσεις τους είτε αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος οδηγός.

Η εταιρία βέβαια μέσα από ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι κλήσεις αγνοούνται για τους ενοχλητικούς πελάτες, δηλαδή αυτούς που μπορεί να ασκήσουν βία μέχρι τους ανταγωνιστές.

Πηγή

06/03/2017 08:03